โปรแกรมสินค้าและบริการจาก ITEC Stock

product_itecstock

Products

โปรแกรมที่ช่วยจัดการงานขายคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีมากมายหลายร้อยสาขา

product_itecfood

Programming

โปรแกรมสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และร้านไอศกรีม รองรับระบบสัมผัสตรวจสอบข้อมูลแบบ Real Time

product_maintenance

How to

บริการที่ทำให้ท่านต้องหมดห่วงเรื่องการดูแลซอฟต์แวร์ ITEC เพราะเราจะคอยช่วยเหลือและดูแลให้ตลอด อายุสัญญาการใช้งาน

product_cd

Consultant

รับให้คำปรึกษา, ออกแบบ และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม พร้อมให้ความรู้ในการใช้งาน ไปจนถึงการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

รับให้คำปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบ ฟรี! 

สามารถโทรติดต่อได้ในเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00 น. โทร. 02-717-3131, 083-224-5559

โปรแกรมที่ช่วยจัดการงานขายคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีมากมายหลายร้อยสาขา

โปรแกรมสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และร้านไอศกรีม รองรับระบบสัมผัสตรวจสอบข้อมูลแบบ Real Time

บริการที่ทำให้ท่านต้องหมดห่วงเรื่องการดูแลซอฟต์แวร์ ITEC เพราะเราจะคอยช่วยเหลือและดูแลให้ตลอดอายุสัญญาการใช้งาน

รับให้คำปรึกษา, ออกแบบ และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมพร้อมให้ความรู้ในการใช้งาน ไปจนถึงการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ITECStock โปรแกรมสำหรับ ร้านคอมพิวเตอร์, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า,ร้านโทรศัพท์ มือถือ, ร้านเสื้อผ้า, ร้านเฟอร์นิเจอร์ 

วันจันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00 น. โทร. 02-717-3131, 083-224-5559

button_contactus